Vakfımıza Bakanlar Kurulunun 22.07.2013 gün 2013/5196 kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır. Detay için tıklayın.